Artiklar

 

Publicerad: Augusti 2018
Debattartikel publicerad i GP Augusti 2018 Läs mer>>

Publicerad: januari 2018

Satsa på Turistbusschaufförer – skapa arbetstillfällen i hela landet ...läs mer

Publicerad: juli 2017

Deutschland vom Hürdenbauer für den grenzüberschreitenden Reisebusverkehr zum Totengräber Europas?...läs mer

Publicerad: mars 2017

Turistbussbranschen har lösningen på transportnäringens miljöproblem...läs mer

Publicerad: november 2016
Denna info avser bränsle problematiken i Europa som är helt avgörande för turistbussägarna -- en rapport från möten med Shell Qatar samt Shell London UK
Föreställ dig ett EU utan gränser Som du är informerat pågår det en rasande snabb förändring iEuropa vad gäller tillåtna avgaser från dieselfor ...läs mer
 
Publicerad: oktober 2016
Summering hur storbolagen utan att behöva ta ansvar agerar i Sverige
Från SB bevakar vi ständigt hur storbolagen uppför sig, som du kanske minns driver ...läs mer
 
Publicerad: januari 2016
Lidköping centra för utbildning till turistbusschaufför 
Behovet av chaufförer för turistbussar i Sverige är i dagsläget 2500 till antalet. Inom några år: Det dubbla. Föreningen Sveriges Bussresearrangörer vill tillsammans med Campus Lidköpingstarta en turistbuss - chau ...läs mer
 
Publicerad: december 2015
SB Vision och mål 2015
SverigesBussresearrangörer ...läs mer
 
Publicerad: februari 2015
Tillväxt och fler anställda hos svenska bussresearrangörer
Äntligen vänder det för de svenska bussresearrangörerna och en gynnsam utveckling kan noteras. Efter 15 års stagnation med 30 000 förlorade jobb var branschen år 2010 nära att slås ut. Enbart åren 2012 till 2013 var sifforna ...läs mer
 
Publicerad: augusti 2014
Branschmöte / Studieresa för bussresearrangörer och företag med turistbussar
Föreningen Sveriges Bussresearrangörer (SB) inbjuder alla som vill vara med till Branschmöte / Studieresa för bussresearrangörer och företag med turistbussar (Välkomna är alla som utför beställningstrafik eller arrangera egna resor, det gäller medlem ...läs mer
 
Publicerad: mars 2014
Inbjudan till Dialog om Turistbussen och diskriminering av bussresearrangörerna
Göteborg 26 februari 2014 ...läs mer
 
Publicerad: mars 2014
Dialog med Sveriges nuvarande och blivande ledamöter av Europaparlamentet om Turistbussens diskriminering
Göteborg 26 februari 2014 ...läs mer
 
Publicerad: januari 2014
Debatt: Regeringen straffbeskattar våra biodrivmedel som leder till ökade utsläpp ochförsämrad miljö ...läs mer
 
Publicerad: december 2013
Resenärer som drabbades av orkanen över syd Sverige/ Danmark och Nord Tyskland 6, 7 december 2013
Julmarknadsresor tillTyskland. Resenärer som drabbades avorkanen över s ...läs mer
 
Publicerad: november 2013
Onsdag den 20 november 2013 har EU kommissionen beslutat åtala Tyskland då de statssubventioner som Deutsche Bahn (DB) erhåller används delvis till andra ändamål än dessa är avsedda för. 
Press info Från Sveriges Bussresearrangörer (SB) ...läs mer
 
Publicerad: oktober 2013
Sveriges Bussresearrangörernas branschmöte i Po ...läs mer
 
Publicerad: oktober 2013
Vårt problem är att vi har myndigheter där det sitter personer som kan härja fritt utan att ställas ...läs mer
 
Publicerad: maj 2013
Nu är vår infrastrukturminister ute på halt väglag:
”Mobilförbud gör inte våra vägar säkrare” På ledarplats skriver chefredaktören om den absurda idén att prata i mobiltelefoni och köra bil, där Sverige nu är ensamma i ...läs mer
 
Publicerad: maj 2013
Partikelfilter, Etanol, rapsolja, biogas och allt är fel, katastrofal fel, slöseri med pengar och ett svek mot alla svältande i världen ...läs mer
 
Publicerad: maj 2013
Sveriges Bussresearrangörer slår larm om osund konkurrens i Sverige! ...läs mer
 
Publicerad: maj 2013
Det förljugna miljöarbetet i Stockholm! ...läs mer
 
Publicerad: april 2013
Från 1:a juli 2013 har Berlins delstatsregering beslutat att införa 5% extra skatt på Hotell övernattningar.

...läs mer

Publicerad: mars 2013
Sveriges Bussresearrangörer förstärker styrelsen
Sveriges Bussresearrangörer valde vid sitt årsmöte på restaurang ETT i Göteborg in två nya starka namn i styrelsen, båda göteborgare. Riksdagsman Hans Rothenberg (m) sitter i flera av riksdagens tunga utskott. EU-nämnden, finans- och näringsutskotten. Jörgen Sköld är advokat på Mannheimer Swartling ...läs mer
 
Publicerad: mars 2013
Nya regler för Miljözon; En försämring för både ekonomin och miljön. På DN Debatt torsdag 28 feb. berättade infrastrukturminister C. Elmsäter-Svärd (M) och Stockhoms miljöborgarråd Per Ankersjö (C) att regeringsbeslut nu togs för att förhindra ...läs mer
 
Publicerad: mars 2013
Arriva i Stockholm, och några ord om det olagliga på vilket sätt länsbolagen agera och landstingens skandalbolag Transito!
Det som sker just nu är intressant för alla Sveriges bussresearrangörer och ...läs mer
 
Publicerad: februari 2013
Villervallan i bränslefrågor för bussar, turistbussar som ökar utsläppen av farliga avgaser
Bli inte förvillad av villervallan angående bränslefrågorna som BR för irrat sig i, genom en märklig överenskommelse som man träffade med olika branschorganisationer ...läs mer
 
Publicerad: februari 2013
BR: ”Bankgaranti fördyrar kollektivtrafik”.
...läs mer
 
Publicerad: november 2012
Länsbolag som kräver bankgaranti är detta lagligt?

...läs mer

Publicerad: november 2012
EU-kommissionen - Kommissionären för konkurrensfrågor
Till:

...läs mer

Publicerad: augusti 2012
Branschens största hot avvärjd
I nära samarbete med tyska RDA och flera motsvarande föreningar inom EACT i Europa har vi lyckats avvärjaden för bussresearrangörerna och turistbussföretagen största hotet som den nya arbetstidslagenskulle inneburit och orsakat arrangerandet av bussresor med en körtid längre än 6,5 timmar vara omöjl ...läs mer
 
Publicerad: juli 2012
EACT = European Alliance for Coach Tourism har bildats!
EACT ...läs mer
 
Publicerad: april 2012
Bra att känna till hur vi lyckades med att ändra Euro 3 regelverket i Tyskland - EURO 3 Turistbussar OK i 260 städer 
Vår föreningen SB har i samarbete med RDA lyckats få samtliga Tyska delstatsmyndigheter samt Miljöministeriet med sig ...läs mer
 
Publicerad: april 2012
Partikelfilter för Turistbussar är fel
Eftermonteringen hotad. Eftermontering av buss i miljözon hålle ...läs mer
 
Publicerad: februari 2012
Debattartikel Miljözoner
Transportstyrelsens förslag går stick i stäv med regeringens satsningar Transportstyrelsen lämnade under hösten in en ett förslag till ändringar i miljözonsreglerna i trafikförordningen. Förslaget innebär att äldre tunga fordon inte längre ska kunna trafikera miljözon. Detta trots att det är möj ...läs mer
 
Publicerad: februari 2012
Norsk buss och turistindustri har insett hur fel den nya lagen som antagits i Norge mot utländska bussar är.
Det håller inte att skylla på social dumpning, resorna som genomförs är en och samma researrangörer som Arrangera, säljer resorna i sitt hemland, flyger dessa resenärer till Norge och använder sig av egna bussar, det handlar inte Om social dumpning utan om socialt ansvar för sina resenärer, som ...läs mer
 
Publicerad: januari 2012
Svenska turistbussar sviker Danmark – på fotbollspråk kallas sådant för självmål
Danmarks Hotell har det svårt med fortsatt låg beläggning av turister - många hotell gör förluster I Sverige bildade närmare 100 talet bussresearrangörer som svarar för över 80% av alla resor med turistbuss, en ny förening som skall koncentrera sig med problem som specifikt berör och hindrar sve ...läs mer
 
Publicerad: januari 2012
Katastrofal miljöpolitik i Sverige när miljöpartiets företrädare förser beslutsfattarna med direkta osanningar i Göteborg, Malmö, Lund och Stockholm - tockholm, Malmö regionen och Göteborg gläds över alla kryssningsfartyg som anlöper våra hamnar, inte...Läs mer 
...läs mer
 
Publicerad: januari 2012
Swedavia vill avgiftsbelägga all busstrafik till Sveriges statsägda flygplatser
Föreningen Sveriges Bussresearrangörer kan inte acceptera att Swedavia införa avgifter för angöring av flygplatser som är betalda med skattebetalarnas pengar. Det strider mot själva syftet få fler att resa med kollektivtrafiken till och från flygplatser. Swedavia driver flygplatser åt staten som ...läs mer
 
Publicerad: januari 2012
Sveriges Bussresearrangörer tillskrev Norges Kommunikationsdepartement och klagade på den nya bestämmelsen som begränsar bussar från EU länder att hämta sina resegrupper. Det är fel att införa begränsningar när vi istället behöver mer avreglering, lagar har en förmåga snart få en annan tillämpni ...läs mer
 
Publicerad: november 2011
TUR 2012 (information per den 4:e november 2012)
Vi har utkastet klart inför nästa års TUR mässa, alla medlemsföretag erbjuds vara med och köra folk till mässan under lördag den 24:e och söndag den 25:e mars. Det blir happening och du som bussresearrangörer och medlem kommer få ett stöd som du aldrig varit med om tidigare. Även här gäller den ...läs mer
 
Publicerad: november 2011
Remiss svar till Norges Samferdselsdepartementet med anledning av förslag nr 115 / 11 och möjlig begränsning att hämta resenärer i Norge för icke Norska turistbussar
Skjerper kontrollen av busser Utenlandske turbusser får snart et strengere regelverk å forholde seg til under kjøring i Norge. For å kunne kontrollere at regelverket for såkalt «persontransportkabotasje» blir fulgt, vil utenlandske transportører bli pålagt å registrere det enkelte transportopp ...läs mer
 
Publicerad: oktober 2011
Skriver detta från Kortrijk, Belgien efter möten med bland annat flera koncernchefer från de stora buss tillverkarna. Kortrijk Tillsammans med RDA ordförande Richard Eberhardt och vice Meyering från tyska gbk (gbk som har fusionerat med RDA, gbk är organisationen som i Tyskland utför stjärnm ...läs mer
 
Publicerad: oktober 2011
Ingen MAUT beskattning av svenska bussar på tyska motorvägar 2011-10-13 German Upper House says no to motorway tolls for tour coaches
Göteborg 2011-10-13 (English text follow below) Tysk MAUT avgifter för tyska motorvägar kunde avvärjas genom en blixt aktion Föreningen Sveriges Bussresearrangörer kan presentera en första riktig genomgripande framgång, tillsammans med tyska RDA har vi var för sig ”bombarderat” tyska par ...läs mer
 
Publicerad: september 2011
Eine Zusammenfassung über Reisebeschränkungen nach Deutschland und Österreich, u.a. für Schwedische Reisegruppen
September 2011, Göteborg, Schweden Eine Zusammenfassung über Reisebeschränkungen nach Deutschland und Österreich, u.a. für Schwedische Reisegruppen Der Verband Schwedischer Busreiseveranstalter (Swedish National Coach Organisation) ist ein Mitgliedsverein für alle Veranstalter die Reisen mit ...läs mer
 
Publicerad: september 2011
Brev till olika länders Turistchefer i Stockholm, länder som begränsar framförandet av svenska turistbussar i olika EU länder
Sept. 2011 From Swedish National Coach Organization / Sveriges Bussresearrangörer Får vi ger er en kort sammanfattning om att Ert land begränsar svenska turister Sveriges Bussresearrangörer är den förening som organiserar merparten av de företag som arrangerar resor med t ...läs mer
 
Publicerad: september 2011
EURO 3 Miljözon regler i Tyskland 2011-09-02
Föreningen Sveriges Bussresearrangörer arbetar tillsammans med tyska RDA www.rda.de på att får ordning på miljözonerna i Tyskland, i bifogade lista kan du att se att snart sagt varje stad har sina egna regler, så här kan det inte få vara. En svensk turistbuss skall vara befriat från detta virrvarr o ...läs mer
 
Publicerad: september 2011
Miljöbränsle som berör turistbussar 2011-09-02
Föreningen Sveriges Bussresearrangörer blev kontaktade av medlem då denne fick besked om att bränslen som ger mindre utsläpp som exempelvis EcoPar inte längre skulle vara laglig och därmed hindra turistbussar som tankat detta bränsle få framföras i miljözonerna. Vi lät EcoPar svara och efter ...läs mer
 
Publicerad: maj 2011
Göteborg maj 2011 Föreningen Sveriges Bussresearrangörer formera sig inför årsmötet i Malmö den 17:e juni 2011 Vill du ha mer information så kontaktar du Erland Olsson Tel 0709 414 214 Redan igångsatta frågor Beskattning av svenska turistresor med buss genom Tyskland, Polen ...läs mer
 
Publicerad: januari 2011
Krav på ändring av resegaranti och befintliga momsregler för bussresearrangörerna
Göteborg, 2011-01-24 Vi är Sveriges Bussresearrangörer, det är vi som arrangera resor för oftast socialt svaga i landet, skapa gemensamhet, skapa glädje, besöker olika delar av landet som gynnar kulturen, och delar av landet som ligger utanför de stora turistmagneterna. Det ger ett levande land ...läs mer

Svenska Turistbussföretagen är medlem i följande organisationer

Powered by Travelize