…not in Sweden! It´s India Luxury travel by coach

Sverige behöver se över lagarna som begränsar att vara bussresearrangör om vi skall vara med i utvecklingen, annars kör världen ifrån oss. Sveriges Bussresearrangörer har förslagen som inte kostar något, istället ökar sysselsättning och därmed skatteinkomsterna.

Se Video

Svenska Turistbussföretagen är medlem i följande organisationer

Powered by Travelize