ÅRSMÖTE DEN 20 mars ÄR INSTÄLLT!

Corona viruset har påverkat hela samhället och inte minst vår egen bransch. Effekterna av viruset gör att alltfler drabbas kraftigt. Osäkerheten om spridningen är stor. Myndigheterna föreslår begränsade folksamlingar och fysiska kontakter mellan individer.
Vissa gränser stängs.

Vissa av våra styrelsemedlemmar arbetar väldigt mycket med att ge råd till våra medlemmar i den uppkomna situationen. Underlag för råd i den uppkomna situationen håller på att tas fram och kommer att distribueras inom kort.

Vårt årsmöte den 20 mars skulle skett i samband med RK Tur 2020. Detta möte har nu helt ställts in och kommer att ske vid ett senare datum.

Med hänvisning till den uppkomna situationen beslutade styrelsen idag att skjuta på vårt årsmöte till en senare dag, som kommer att kommuniceras inom kort.