Kallelse till årsmöte

Bästa medlem,

Du kallas härmed till Svenska Turistbussföretagens  årsmöte den 1 juni, kl. 13.00 hos RK Travel Group i Göteborg.

Vi beklagar förskjutningen, som meddelats tidigare, men jag tror alla är medvetna om orsaken.

Årsmötet kommer nu att kunna följas på två sätt:

Antingen deltar Du fysiskt hos RK Travel Group, Odinsgatan 13, Göteborg.
Vi uppmanar dock deltagare att respektera de rekommenderade sociala distanserna.
Eller så följer Du årsmötet via nätet.

I båda fallen ber vi Dig anmäla med namn, företag och e-mail adress. 

För Dig som ansluter via nätet kommer instruktioner att sändas ut vid anmälan.

Bifogar agenda, årsredovisningar inkl. förvaltningsberättelser, valberedningens förslag och budget för 2020.

Välkommen!

Med bästa hälsningar,

Kjell Peterson

Ordförande/Chairman