Anette Karlsson

Anette Karlsson

Ägare av Haman Group

Född och uppvuxen med fötterna i gödselstacken, dvs i Småland. Flyttade till Köln för studier 1981 och började på GDG Continentbus Deutschland GmbH i Köln med Toni Schönfelder som chef. På GDG Continentbus ansvarade hon för bussrundresor i Skandinavien för europeiska kunder, mest från Tyskland, Österrike, Frankrike och Spanien. Blev 1999 vice VD för Haman Scandinavia i Stockholm och Oslo som då ägdes av ITG – International Travel Group. 2005 såldes de olika företagen inom ITG till nya ägare och Anette förvärvade Haman Scandinavia och Terra Nova.

Anette har en bred erfarenhet av incoming till Skandinavien och tror sig veta hur utländska kunder ser på Skandinavien som destination och har sin bussbakgrund från GDG Continentbus och Haman Scandinavia. Idag använder incomingföretagen mer och mer nordiska bussar eftersom många kunder flyger in i landet. Sedan 2015 arbetar Cities + Tours som grossist på den nordiska marknaden för resor till Norden, Europa och resten av världen.

Haman Group består av Haman Scandinavia AS, Terra Nova Scandinavia AS, Authentic Scandinavia AS, Cities + Tours och Haman Support AB.

http://www.haman.no/en
http://www.haman.se