Framgångar i Bryssel

Framgångar för Svenska Turistbussföretagen (fd Sveriges Bussresearrangörer) och EACT

Svenska Turistbussföretagen (fd Sveriges Bussresearrangörer), tyska RDA och Europeiska samarbetsorganet EACT har under en längre tid lobbat parlamentariker om bla vilka konkurrenskraftiga nackdelar som nationella 6 dagars regeln innebär, samt även särskilja turistbussars villkor från lastbilar.

Europaparlamentet har nu beslutat att behålla 12 dagars regeln och tar nu detta vidare till förhandling med Ministerrådet. Europaparlamentets transportkommitté föreslår vidare att utvidgningen av 12 dagars regeln även skall gälla nationella passagerartransporter.
Vi har också varit framgångsrika vad gäller kör- och vilotider. Man föreslår ministerrådet att godkänna att dela upp raster i 3 x 15 minuter. Enligt Parlamentets förslag skall den första rasten tidigast tas efter 45 minuter körtid och en total rast av 45 minuter måste tas efter maximalt 4,5 timmars körning.

Parlamentet föreslår även ministerådet att turistbussar skall få möjlighet att utöka den maximala körtiden med 1 timma två gånger per vecka, om detta inte äventyrar trafiksäkerheten. Detta är speciellt välkommet under oförutsedda händelser, när man annars inte kunde nå slutdestinationen.

Alla ovanstående förslag skall nu förhandlas med EU:s ministerråd (Transportministrar från respektive land) innan eventuella nya lagförslag träder i kraft. Dock har ett par års intensiva informationsansträngningar och lobbyingaktiviteter gentemot de Europeiska Parlamentarikerna nu framgångsrikt genomförts. Svenska Turistbussföretagen (fd Sveriges Bussresearrangörer) hoppas nu att även Sveriges politiker följer Europaparlamentets beslut. Ett stort steg har tagits i förhandlingarna men ännu återstår arbete. Redan den 4 juni var delar av styrelsen för vår förening i Borlänge och diskuterade frågorna med Transportstyrelsen.

Följ oss gärna här på hemsidan för vidare information i frågorna.