Medlemsförmåner

  • Logirabatter
  • Drivmedelsrabatter
  • Andra reseindustrirabatter
  • Råd om regler för internationellt resande
  • Tillgång till EU-kompetens
  • Auktorisationsdokument för internationella resor.
  • Medlemskap i den europeiska turistbussorganisationen , EACT
  • Fri juridisk rådgivningCato Lange, ansvarig för juridiska frågor inom styrelsen, lämnar kostnadsfri inledande rådgivning i affärsjuridiska frågor. Cato har mångårig erfarenhet som delägare på advokatbyrå. Han är idag verksam som bolagsjurist med särskilt fokus på bolagsrätt och IT-rätt. För konsultationer med Cato ring 0707-854 007 eller maila cato@langelaw.se.
  • Hälsocheck av ditt företags hemsida och genomlysning av din digitala synlighet – Jan Wedin från Project 46 erbjuder våra medlemmar en grundläggande hälsocheck av er webbplats för 1200 kr exkl moms. Läs mer här och kontakta Jan på e-post jan.wedin@project46.se, eller ring 0729-630535.
 

Är du redan medlem?

Klicka här för dokumentation och information endast för medlemmar.