Medlemsförmåner

  • Logirabatter
  • Drivmedelsrabatter
  • Andra reseindustrirabatter
  • Råd om regler för internationellt resande
  • Tillgång till EU-kompetens
  • Auktorisationsdokument för internationella resor.
  • Medlemskap i den europeiska turistbussorganisationen , EACT
  • Fri juridisk rådgivning – Cato Lange, ansvarig för juridiska frågor inom styrelsen, lämnar kostnadsfri inledande rådgivning i affärsjuridiska frågor. Cato har mångårig erfarenhet som delägare på advokatbyrå. Han är idag verksam som bolagsjurist med särskilt fokus på bolagsrätt och IT-rätt. För konsultationer med Cato ring 0707-854 007 eller maila cato@langelaw.se.

 

Är du redan medlem?

Klicka här för dokumentation och information endast för medlemmar.