Om Svenska Turistbussföretagen

Föreningen Svenska Turistbussföretagen (f.d. Sveriges Bussresearrangörer) är en ideell förening med syfte att värna om och arbeta för bussresebranschen och dess många småföretag. Föreningen äger och driver därtill momspliktigt serviceaktiebolag. Föreningens stadgar finns tillgängliga här [länk till stadgar].

Föreningen bildades 2011 av ett 70-tal bussresearrangörer som önskade en organisation som aktivt kunde ta tillvara turistbussbranschens intressen. Idag svarar Föreningens medlemsföretag som ca 70-80% av alla arrangerade resor med turistbuss.

Sedan starten arbetar Svenska Turistbussföretagen för branschens utveckling och med opinionsbildning såväl nationellt som internationellt. Föreningen är medlem i RDA, EACT och Visita. En del av Föreningens arbete är inriktat på att få bort problematiska lagar och regler som tillkommit de senaste åren och som försvårat för branschen och skapat en osund konkurrenssituation för branschens aktörer. Problemet är när nya regler och lagar sätts ikraft och att dessa införs utifrån en snäv synvinkel utan att ta hänsyn till helheten och möjliga konsekvenser för enskilda turistbussföretag.