Våra hedersmedlemmar och deras bakgrund

Bengt & Mats Ölvemark

På årsmötet 22:a mars 2013 beslöt ett enhälligt årsmöte att utse Bengt och Mats Ölvemark till hedersmedlemmar i föreningen Sveriges bussresearrangörer.

Bakgrund »

Bertil Göransson

Styrelsen för Sveriges Bussresearrangörer har enhälligt beslutad att utnämna Bertil Göransson till hedersmedlem oktober 2014

Bakgrund »

Boris Lennerhov

Boris Lennerhov fd vd för Ullared – Gekås utnämndes till året 2016 års Hedersmedlem i föreningen Sveriges Bussresearrangörer

Bakgrund »

Erland Olsson

På årsmötet 3:e maj 2022 beslöt ett enhälligt årsmöte att utse Erland Olsson till hedersmedlem i föreningen Sveriges bussresearrangörer.

Bakgrund »

Toni Schönfelder

Sveriges Bussresearrangörers styrelse har beslutade i mars 2018 att utse Toni Schönfelder till Hedersmedlem & Legendar i föreningen.

Bakgrund »