Toni Schönfelder har efter år av ledande positioner inom näringslivet med kopplingar till rese- och transportnäringen varit en stark personlighet med uttalad vilja, entusiasm och entreprenörskap att förbättra hela branschen.
Han initierade bildandet av Sveriges Bussresearrangörer (numera Svenska Turistbussföretagen) för att tillvarata och utveckla bussresearragörsbranschens intressen, efter år av eftersatthet. Även bildandet av den europeiska motsvarigheten, EACT, initierades av honom.
Han valdes vid bildandet 2011 till Sveriges Bussresearrangörers första ordförande, vilken position han innehaft sedan dess.
Få branschföreträdare, oavsett näring, har möjlighet att mäta sig med det arbete, initiativkraft, ledning och positiva resultat som han åstadkommit till gagn för hela turistbussnäringen. Ett resultat som hela branschen är honom tacksam.
Sveriges Bussresearrangörers styrelse har därför beslutat att utse Toni Schönfelder till Hedersmedlem & Legendar i föreningen.

Föreningen Svenska Bussresearrangörerna mars 2018