Styrelsen för Svenska Turistbussföretagen

Styrelse

Carl Otto Lange, arbetat 30 år med affärsjuridik på advokatbyråer
Pererik Nyberg, ägare Nybergsbuss Lidköping
Björne Sandström, vice ordförande affärsutvecklingskonsult och branschveteran från bla Thomas Cook
Kjell Peterson, ordförande, tidigare VD för West Sweden kontoret i Bryssel
Erik Dahlbom, ägare ReseMakar´n Vänersborg
Stefan Wernholm, VD och ägare av Vikingbuss
Erik A Eriksson, svensk jord- och skogsbrukare och centerpartistisk politiker
Marlene Axelsson Pulls, Internationellt utbildad turism- och resekonsult, lärare Yrgo
Daniel Andersson, Driver som tredje generation Gert’s Busstrafik

Föreningens auktoriserade revisor är
Hans Holm

Valberedningen
Olof Werner, Ordförande
Elisabeth Angelin

Governmental relations Germany
Hartwig Bögeholz
hb@swedishbus.se

Styrelsens medlemmar och deras bakgrund