Kjell Peterson

Kjell Peterson

kp@turistbussforetagen.se

Kjell har en lång nationell såväl som internationell karriär.
Han började sin karriär hos Nixdorf Computer inom databranschen. Därefter vidtog ett antal år hos engelska Ozalid-koncernen innan han 1977 förvärvade kopierings- och reprografiföretaget Allfoto i Göteborg. Detta drev han framgångsrikt fram till 1985 då företaget såldes till Arkitektkopia.
1983 valdes Kjell till Världspresident i Internationella Juniorhandelskammaren (JCI), med 500.000 medlemmar i c:a 100 länder, och ledde under detta år organisationen från dess högkvarter i Miami, USA. Från 1985 till 1988 arbetade han i WPM Management Consultants i London. Därefter tillträdde han som koncernchef för Regentus gruppen med c:a 15 bolag. 1994 var han med och startade West Swedens EU region- och lobbyingkontor i Bryssel och drev detta som VD fram till 2012. Framförallt arbetade han med regional- och transportfrågor. West Sweden betraktades som ett av de främsta lobbyorganisationerna bland de c:a 300 regionkontoren.
Han har varit styrelseordförande i ett flertal bolag bl.a. New Wave AB och Arena Göteborg. Idag verkar han som expert på EU frågor och företagsledning. Kjell är gift och har två barn och bor halva året i Sverige och den andra halvan i Spanien.