Publicerade artiklar

Remissvar December 2020

Remissvar gällande utkast till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Läs mer »

Kallelse till årsmöte

Du kallas härmed till Svenska Turistbussföretagens årsmöte den 23 juni, kl. 10.00 hos RK Travel Group i Göteborg. Du kan delta fysiskt eller följa mötet på nätet.

Läs mer »

Debattartikel i SvD

Vår ordförande Kjell Peterson har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om våra förutsättningar för miljöarbete och det hinder vi ställs inför. Kjell frågar i

Läs mer »

Miljöplanering

Från föreningen Sveriges Bussresearrangörer har vi tillsammans med EACT tagit fram en miljöplan för alla europeiska bussresearrangörer.

Läs mer »