Publicerade artiklar

Kallelse Årsmöte

Torsdagen 19 Mars är det dags för Svenska Turistbussföretagens årsmöte.
Mötet hålls i RK Travel Groups lokaler i Göteborg.

Read More »

Debattartikel i SvD

Vår ordförande Kjell Peterson har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om våra förutsättningar för miljöarbete och det hinder vi ställs inför. Kjell frågar i

Read More »

Miljöplanering

Från föreningen Sveriges Bussresearrangörer har vi tillsammans med EACT tagit fram en miljöplan för alla europeiska bussresearrangörer.

Read More »