Publicerade artiklar

Kallelse till årsmöte

Du kallas härmed till Svenska Turistbussföretagens årsmöte den 23 juni, kl. 10.00 hos RK Travel Group i Göteborg. Du kan delta fysiskt eller följa mötet på nätet.

Read More »

Kallelse Årsmöte

Torsdagen 19 Mars är det dags för Svenska Turistbussföretagens årsmöte.
Mötet hålls i RK Travel Groups lokaler i Göteborg.

Read More »

Debattartikel i SvD

Vår ordförande Kjell Peterson har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om våra förutsättningar för miljöarbete och det hinder vi ställs inför. Kjell frågar i

Read More »

Miljöplanering

Från föreningen Sveriges Bussresearrangörer har vi tillsammans med EACT tagit fram en miljöplan för alla europeiska bussresearrangörer.

Read More »