Viktig information till bussföretag kring covid-19

Information till bussföretag som färdas hem från riskområden i Europa under pågående spridning av covid-19  

Svenska Turistbussföretagen och Sveriges Bussföretag har sammanställt ett antal enkla åtgärder som kan förebygga smittspridning under er hemresa från Europa. Vilka länder och regioner som anses vara riskområden förändras från dag till dag. Utrikesdepartementet är de som beslutar om avrådan för resor. 

Officiell information hämtas i första hand från Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. Denna sammanställning är tänkt att ge förslag på hur företaget kan agera och planera i den situation som vi just nu befinner oss i. 

Inför hemresan

 • Kontakta krissamordnaren i er hemkommun och meddela dem vart ni har varit. Hör vilka uppgifter de vill ha av er och hur de vill att ni skall agera vid hemkomsten. Säkerställ att de kan vidarebefordra nödvändig information till berörda resenärers hemkommuner. 
 • Se till att ni har en aktuell lista med information om resenärerna. 
 • Upprätta en kontaktlista så att ni kan hjälpas åt att hålla kontakten om någon skulle bli sjuk. Ni kan också be resenärerna att meddela er om de kommer att söka vård eller ta prover. Det är en trygghet för resenärerna att ni kan hjälpa till och bistå med eventuell hjälp för en smittspårning om det skulle behövas. 
 • Om möjligt, ta fram uppgifter om det funnits andra gäster på hotellet. 
 • Upprätta en logg för hemresan med tidsangivelser där det framgår när och vart ni stannar, om det fanns fler bussar där, och om möjligt notering om vilka företag och vart de varit. Gör på samma sätt på färjorna. 
 • När ni färdas genom Tyskland så skall ni informera resenärerna om innehållet i ett dokument som BMG, Bundesministerums für Gesundheit, har gått ut med. Det är krav på att alla bussföretag som kör resenärer från ett riskområde för covid-19 och in i Tyskland måste dela ut ett informationsblad om smittan. Det finns risk för sanktionsavgift om inte detta följs. 

Under hemresan

 • När ni lämnar bussen är det viktigt att tänka sig för vilka ytor du berör. Undvik ledstänger och dörrhandtag o.s.v., framförallt på färjor. Använd handsprit vid återkomst till bussen. 
 • Undvik onödiga stopp vid rastställen och vägkrogar i Tyskland för att inte utsätta era resenärer såväl som övriga gäster för onödig smittorisk. 
 • Planerar ni stopp vid svenska vägkrogar på väg hem från ett riskområde – kontakta vägkrogen och informera vart ni kommer från. Fråga hur de vill att ni gör vid besöket innan ni släpper av några resenärer. Försök i största möjliga mån att undvika att besöka deras lokaler, inklusive toaletter, utan deras medgivande. Det går också att kolla om det är möjligt att få köpa matlådor och få dessa utlämnade utan personkontakt. Det är viktigt att ni kollar upp besöken i förväg för att de ska kunna göra en riskbedömning och ta ställning själva. 

Vid hemkomst

 • Be att resenärerna säkerställer i förväg hur de tänker ta sig hem. 
 • Be att resenärerna säkerställer hur de ska hantera sin hemkomst i övrigt. Uppmana dem att kontakta sin arbetsplats eller skola, om de inte redan gjort det, för att få råd om hur de skall göra. Olika företag och skolor/kommuner har olika sätt att hantera situationen. 
 • Uppmana resenärerna att stanna hemma om de känner symtom. Det är 1177 som ger vägledning i hur de ska agera. 
 • Om någon skulle bli sjuk och det finns ett behov av att vården tar kontakt för smittspårning, så kan de ta kontakt med reseföretaget. 
 • Har resenärerna allmänna frågor om covid-19 så kontaktar de 113 13. 
 • Med anledning av det uppskruvade läget på sociala medier så kan ni även uppmana resenärerna att fundera över vad de publiceras på sociala medier. Det är självklart att de inte delar bilder på andra resenärer utan samtycke. Be att de hänvisar eventuella mediakontakter till reseföretaget. 
 • Informera resenärerna om att det har förekommit hot mot såväl resenärer som reseföretag senaste veckorna och be att de tänker på vilken information de delar med sig av och till vem. 
 • Kontakta gärna era resenärer efter resan med några dagars mellanrum för att säkerställa att de mår bra.  

Viktigt att tänka på hela tiden 

 • Var noggranna med handhygienen – tvätta händerna noga med tvål och vatten och använd handsprit. 
 • Tänk på att rengöra telefoner och liknande oftare än vanligt. 
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Hosta i armvecket och var observanta på eventuell feberkänning och andningsbesvär. 

Det blir lätt ryktesspridning om vilka som har blivit smittade. Det är viktigt för resenärernas trygghet att ni kan hjälpa till att minimera spridningen av information som inte är säkerställd.

Länkar med mer information:

Folkhälsomyndighetens information om covid-19

Folkhälsomyndighetens informationsblad till resenärer

Informationsbladet gällande Tyskland från BMG

Sveriges Bussföretags information kring coronaviruset och turistbussresor (uppdateras löpande)

Transportföretagens frågor och svar kring din roll som arbetsgivareSveriges Bussföretags hemsida