Drivmedelsrabatt för medlemmar

Nu blir det ännu mer lönsamt att vara medlem i Svenska Turistbussföretagen!
Vi har slutit ett mycket fördelaktigt avtal med OKQ8 och IDS, som finns på 700 + 60 stationer runt om i Sverige. Se detaljer och läs mer i medlemsbrev.