Turistindustrin behöver angeläget stöd!

Småföretagare inom turism och besöksnäringen behöver angelägna och långsiktiga stöd.

Det pågående Corona-virusets problem som ställer till det för turism-, hotell-, restaurant-, flyg-kryssnings- och turistbussindustrin med fruktansvärda effekter.
Under endast ett antal dagar har våra resenärer/kunder försvunnit.
Tidigare bokningar har avbokats, pågående aktiviteter har avbrutits, passagerare är strandade och paniken verkar vara total. Trots frånvaron av kunder så kvarstår de fasta kostnaderna för företagen.
Mängder av företag har plötsligt inga intäkter och hotas av konkurs, mängder av våra företag varslar personal eller ännu värre avskedar. Gemensamt för alla är att den ekonomiska effekten gör att företagen dräneras av pengar.
För att rädda sysselsättning, företags överlevnad, och en marknad under en begränsad tid (förhoppningsvis) behövs det likviditet, d.v.s. pengar.
Riksbanken har aviserat 500 Miljarder kr till stöd, som skall koordineras av bankerna.
Tidigare erfarenheter är att dessa medel ofta går till storföretag. En småföretagare är beroende av detta stöd mer än någonsin, men vi behöver nu banker med småföretagare kompetens och dess krisinsikt. Med förståelse för småföretagarnas speciella problem.
Våra turistbussföretag måste som exempel, för att överleva, kanske sälja en eller flera av sina turistbussar för att klara situationen. Detta på en marknad som inte finns. Hela Europa står still det finns ingen som behöver bussar så de går inte att sälja och de övervärde som bolagen byggt upp i fordonen försvann helt de senaste dagarna.
Hur lätt är det att återkomma efter det?
Det räcker inte bara att få noll räntelån från staten, turism-industrin och hela besöksnäringen behöver över och efter Corona krisen långsiktiga lösningar för att överleva.
Här ligger ett stort ansvar på Banker och Finansbolag.
Varför inte omvandla dessa till investeringsbidrag?

Kjell Peterson
Ordförande
Svenska Turistbussföretagen

Mobiltfn: 0733 814090