Kallelse till årsmöte

Bästa medlem,

Du kallas härmed till Svenska Turistbussföretagens årsmöte den 23 juni, kl. 10.00 hos RK Travel Group i Göteborg.
Vi beklagar förskjutningen, som meddelats tidigare, men jag tror alla är medvetna om orsaken.

Årsmötet kommer nu att kunna följas på två sätt.
Antingen deltar Du fysiskt hos RK Travel Group, Odinsgatan 13, Göteborg. Vi bedömer att deltagarantalet inte kommer att överstiga 50 personer, enligt SHM rekommendationer.
Vi uppmanar dock deltagare att respektera de rekommenderade sociala distanserna.
Eller så följer Du årsmötet via nätet.

I båda fallen ber vi Dig anmäla med namn, företag och e-mail adress.
För Dig som ansluter via nätet kommer instruktioner att sändas ut vid anmälan.

Bifogar agenda, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, förslag till ändrade stadgar och budget för 2020 i pdf-form.

Välkommen!

Med bästa hälsningar,

Kjell Peterson

Ordförande/Chairman

Klicka på länkarna här under för att läsa eller ladda ner