Miljöplanering

Miljöplanering för Sveriges Bussresearrangörer

Från föreningen Sveriges Bussresearrangörer har vi tillsammans med EACT www.eact.traveltagit fram en miljöplan för alla europeiska bussresearrangörer.

Till hjälp har vi haft flertal miljöföreningar, forskare från länder som bryr sig om vår natur. En av våra förutsättningar var, att ge konkreta råd som var och en kan realisera, vi tog avstånd från ”PK” korrekta miljö flumiga skrivningar som oftast återfinns i många resekataloger, men ingen eller få bryr sig eller har kunskap om vad man skrivit ihop.
SB har tillsammans med kunniga bussresearrangörer samt grossister ( Paketarrangörer ) tagit fram följande rekommendationer i ett försök att göra turistbuss semesterfirarnas upplevelser inte bara minnesvärda men också mer klimat -och miljövänligare.
Detta är en översättning från vad vi inom EACT kommit fram till och vi rekommendera, att, du som medlem börja med att försöka anpassa din verksamhet efter dessa rekommendationer, så har vi kommit en bra bit på vägen mot ett bättre och miljövänligare samhälle och låt oss gå före alla andra inom turistnäringen.


Åtta steg för hållbar turism 2014
Redan när kunden väljer att resa med en bussresearrangör är detta miljövänligare än med något annat fordon. Det finns dock ett antal viktiga åtgärder som du och dina leverantörer på destinationerna kan ta till sig. Se dessa förslag som en början av något som kan bli mer bra råd framöver, allt vad du läser här är betalbart, du måste bara lägga upp en färdplan i firman där du prickar av allt eftersom ni implementerat förslagen.
Miljö Sign, från SB tar vi fram en symbol som du kan använda dig av efter att minst hälften av alla förslag är genomförda i din verksamhet


Dessa 8 steg är:

  1. Materialinköpspolicy – t.ex. försök konkret använda ekologiskt vänliga produkter för garage, tvätthall, använd lokal bygg- och möbelmaterial, torkdukar istället för våtservetter och selektera hotell, restauranger samt destinationer som har en väl genomtänkt miljöplan i sin strategi. Ställ alltid fråga när du upphandlar om dom har en medveten strategi, har dom inte och det finns alternativ, överväg då att bytta till en leverantör som försöker leva upp till våra rekommendationer.
  2. Reklammaterial – t.ex. papper / bläck / tryckmetoder används, när det är möjligt byt från papper till elektroniska, mobil, webb och sociala medier
  3. Mat & Dryck – som innehåller lokalt producerade ekologiska / regionala / säsongsbetonade livsmedel och drycker där och när det är möjligt – urvalet är ju livets krydda och maten är en stor del av alla resenärens semester upplevelse, försök övertyga din leverantör att halvfabrikat är fel och med alla tillsatser som dessa innehåller även skadlig för hälsan. Det finns idag miljoner människor som har allergier, helt i onödan, oftast beror det på födan, undvik alla light produkter, när tillverkarna redogör för olika tillsatsers inverkan på kroppen, gör man det utifrån enbart det aktuella preparatet, men tar inte hänsyn till helheten hur alla tillsatser tillsammans har en negativ påverkan på kroppen.
  4. Bränsle, avfallshantering – t.ex. undvik onödig användning av plast där och när möjligt ( plast ta över 500 år att bryta ner om det dumpas, vi lever i en värld med förorenande åkrar och oceaner, inte minst ett närmast dött eller massivt förgiftat Östersjön till följd av vår globala agerande inte minst livsmedelshanteringen, köp inga bränslen som är tillverkade på basis av råmaterial från åkrar, raps, vete, majs och ersätt dem med bränslen som släpper ut ca 90 % mindre Co2 exempelvis HVO bränslen, HVO – hydrerad vegetabilisk olja – är förnybar diesel av hög kvalitet som hjälper till att minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent och förbättrar luftkvaliteten. (Nestlé, Shell, EcoPar och snart även Q8 är leverantörer av dessa bränslen)
  5. Försök och använd så mycket som möjligt pappersprodukter och glas
  6. En blandning i den egna verksamheten av ”Green Energy” när och där så är möjligt – t.ex. sol, vind , vatten- och / eller geotermiska energikällor som stöder det du har idag, lågenergi glödlampor där det mesta kan ersättas av LED lampor
  7. Vattenvård – t.ex. lågförbrukande duschar, toaletter och tvättstuga, skaffa energisnåla maskiner, även om det låter märkligt för en och annan, så är vattenbristen, på rent vatten ett av de största problemen för hela världen även i länder där det regnar mycket. Förorenad vatten ökar kraftigt, de kommunala reningsverken klara bara av att rena en mindre del speciellt vid stor nederbörd varför mängder av förorenat vatten rinner ut i naturen med skador på grundvattnet , åar, floder och våra hav runtom landet. Vattnet i reningsverken kloras och renas med allehanda tillsatser vars effekter på vår hälsa är betänklig, om det inte kokas först. Dricka kranvatten som många gör är sällan att rekommendera.
  8. På ditt kontor kan du höja miljön – t ex genom att plantera inhemska blommor, plantera i trädgården eller gårdsplanen svenska träd, buskar i stället för främmande arter – ask , valnöt , och fläder träd i Storbritannien och Irland till exempel , ek , bok , hassel och björk i Tyskland. Dessa är stöd och berika inhemska faunan , sångfåglar och bin i synnerhet. Det här med bina är en stor uppgift för oss alla ta tag i, det minska oroväckande många bin pga av alla gifter som vi producera och bl.a. spruta våra buskar med, bina är en förutsättning för hela omloppet, blommor & bin som håller på att kantra med oöverskådliga följder för oss människor. Föreställ dig hotellgäster uppvaknande , till exempel , till ljudet av fåglar som kvittrar i morgonen skymningen och smak av lokalt producerad honung och sylt på sin frukost toast . Tips för logi/ Hotell – europeisk ISO 14001 hotell miljöcertifiering.


Sådana åtgärder är inte bara bra för bussresearrangörerna och våra kunder , utan också förhöjer det kvalitén som en extra bonus till alla resmål – för deras marknadsföring, reklam och PR- insatser i synnerhet. Detta är något som aldrig bör underskattas i tider av demografiska förändringar och ökad konkurrens på marknaden.
Detta är en berättelse väl värd att vidarebefordra till dina kunder resenärer och leverantörer!
Gör gärna ett informationsblad som du kan dela ut till kunderna ombord på turistbussen eller skicka med detta i resehandlingarna.

Turistbuss skonar miljön mest