Remissvar December 2020

I bifogade dokument kan du läsa vårt remissvar till Näringsdepartementet gällande utkast till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.