På årsmötet 3:e maj 2022 beslöt ett enhälligt årsmöte att utse Erland Olsson till hedersmedlem i föreningen Sveriges bussresearrangörer.