På årsmötet 22:a mars 2013 beslöt ett enhälligt årsmöte att utse Bengt och Mats Ölvemark till hedersmedlemmar i föreningen Sveriges bussresearrangörer. Bröderna Bengt och Mats har skapat Sveriges största bussresearrangör, en bedrift inte bara i medvind, idag är Ölvemark Holiday / Scandorama ett betydande varumärke och som nydanare utvecklat kombinerade flyg och bussresearrangemang.