Medlemsbrev december 2020

Bästa medlem,

Året närmar sig sitt slut och vi alla är väl alla överens om att 2020 blev ett förlorat år. Det såg ju ljust ut fram till mars, men sedan kom Corona-epidemin, och alla beställningar försvann.

Som det ser ut för tillfället kommer problemen att kvarstå åtminstone under våren.
Vårt budskap till politiker, bl.a. Näringsminister Baylan, med förslag till att underlätta krisen för våra medlemmar har varit att Corona epidemin drabbade Turistbussbranschen med mycket negativa konsekvenser. Eftersom vi var den bransch som först drabbades av Corona epidemin och även kommer sist ut är situationen speciellt allvarlig för oss. Vår verksamhet omfattar såväl nationell beställningstrafik som utländska resor. Eftersom det råder osäkra covit-19 förhållanden inom både Sverige och Europa står branschen helt still. Våra företag närmar sig för varje dag alltmer avgrunden. Att resa med turistbuss betraktas som såväl otryggt för resenärer på grund av avstånds-rekommendationer som olönsamt för researrangören med mer eller mindre tomma bussar.
Våra ansträngningar har inte gett det resultat vi hoppades, även om vissa begränsade stöd har givit resultat, som omställnings- och permitteringsstöden. Nu är det ju inte bara vi som vill ha branschstöd. De flesta drabbade näringar, som restauranger, hotell, teatrar, etc., försöker på olika sätt, inte minst med hjälp av kändisar, att övertyga regeringen om att just de skall få stöd. Det har alltså blivit även en konkurrens om stöden.

När man nu tittar på vilka stöd våra kolleger runt om i Europa fått blir man irriterad.
Under julhelgen hade jag ett långt samtal med vår tyska motsvarighet, RDA:s, ordförande Benedikt Esser, som berättade vilka stöd som hittills har utgått och förhoppningsvis kommer att utgå i Tyskland.
Från mars t.o.m. september har € 180 miljoner(!) betalats ut i direkt ekonomiskt stöd till turistbussföretagen, utan krav på återbetalning. Nu förhandlas det om större paket för oktober 2020 till februari 2021. Du kan läsa om en del av detta på RDA:s hemsida: www.RDA.de.
Nu skall det dock påpekas att vissa av RDA:s medlemmar trots dessa stöd fortsatt har en del problem. Många konkurser och rekonstruktioner sker fortfarande.

Vi kommer att använda vårt tyska exempel som ett argument för stöd. Vid vårt möte med Näringsdepartementet var man intresserade av att ta del av kreativa förslag från Europa.
Vi kommer inte att ge upp, var så säker!

Vi ser nu framåt.
Förutom våra ansträngningar om stöd kommer vi att genomföra andra aktiviteter.
Under 2021 kommer vi att genomföra Buss- och Resemarknadsmässan i Lundsbrunn 19-20 augusti. Vår förhoppning är att det kommer att bli en slags kick-off inför framtiden. Ett utmärkt tillfälle att återigen få träffa och umgås med kolleger. Spelar Du dessutom golf, arrangeras även årets Bussgolf samtidigt.

EU har mer eller mindre gått på halvfart, förutom Brexit, under 2020. EU:s aktiviteter väntas dock öka under våren, inte minst vad gäller 12-dagars regeln. Vi diskuterar nu med EACT hur vi skall gå vidare.

Beträffande Brexit så verkar det inte bli några större förändringar mot dagens inreseregler. Åtminstone inte före 1 oktober 2021. Speciella Covid-regler gäller dock tillsvidare.

Håll ut och Lycka till!!

GOTT NYTT ÅR!

Svenska Turistbussföretagen

Kjell Peterson
Ordförande