Medlemsbrev december 2021

Medlemsbrev 2021-12-19

Bästa medlem, 

”Annus horribilis” kallade Drottning Elisabeth år 1992, men jag skulle vilja upprepa orden för 2021. Ett år som vi hoppas inte kommer att upprepas. När vi också trodde att faran var över så blossar Covid upp igen i ett annat format.
Ja, man undrar vad vi behöver gå igenom mer för att återgå till normala förhållanden. Tyvärr tror jag inte det blir ordning på torpet förrän alla har tagit vaccinsprutorna. Jag förstår inte politikernas velande med rekommendationer, som ändå ingen följer. Sätt ner foten och kräv att alla, som kan, vaccineras! När jag växte upp var det inget snack, alla skulle vaccineras! Inom barn och skolhälsovården erbjuds i dag vaccinationer mot minst tio sjukdomar Anslutningen är unikt hög; vid 2 års ålder rapporterar SmittskyddsinsKtutet att 98,3 pro cent av svenska barn fått tre omgångar av kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib. Så det går om man vill! 

Vill Du snabbt verifiera att Dina resenärer är vaccinerade? Ladda ner appen ” VaccinaKonsbevis verifiering” på Google Play eller App Store. 

Lite positivt vad gäller Omikron utbrottet är ändå att regeringen nu förlänger stödet för omsättningsminskning med det s.k. omställningsstödet. 

Vi har nyligen haft styrelsemöte och diskuterat såväl aktuella som framtidsfrågor. Tack alla ideellt arbetande styrelsekolleger för Ert fina arbete under året, trots olika mötesformer och besvär med virtuella liksom fysiska möten! 

Buss- och Resemarknaden kommer åter att arrangeras 2022! 

Efter årets succé med denna och kraven/önskemålen från medlemmarna att köra igen, gärna centralt belägen, kommer detta att ske! Preliminärt kommer eventet att arrangeras den 18 augusti i Jönköping, Elmia. Boka datumet i Din almanacka! Bussgolfen sker dagen efter den 19 augusti. 

Vi kommer att driva angelägna frågor för oss alla såväl i Sverige som i Europa. På grund av Covid epidemin har mycket av diskussioner och beslutsfattande bland berörda legat nere.
Dock deltog vi i Transportstyrelsens branschråds-möte i november. Här diskuterades bl.a. Mobilitetspakten (12-dagarsregeln samt kör- och vilokoder) , nyheter kring YKB utbildningarna och de nya färdskrivarna version-2 som skall introduceras 2023. 

Inom EU står det mesta still p.g.a. Covid.
Detta har dock inte förhindrat EU-Kommissionens expertgrupp för Mobilitetspakten att ha ett 1,5 timmar långt möte med Per-Erik Nyberg och undertecknad vad gäller föreningens synpunkter. Vi upplevde mötet som mycket positivt liksom förståelsen för våra argument. Europa verkar lyssna på oss! Expertgruppen kommer att rapportera sina resultat i februari. Därefter vidtar sedvanlig förslagsberedning i Kommissionen och Parlamentet, som sedan innebär ett intensivt lobbyarbete från vår sida.
EuropaParlamentet är tillsvidare stängt för besök p.g.a. Covid, så våra och EACTs inplanerade möten skjuts alltså framåt. Frågor som då bl.a. står på vår dagordning förutom Mobilitetspakten är cabotageregler, gröna zoner, gemensamma regler för miljöetiketter, fortsatt skatterabatt för miljöbränsle, sänkt busskörkorts-ålder och de besvärande vägkontrollerna. 

Nu får vi hoppas att Covid problematiken ebbar ut. När detta skrivs rapporterar Tyskland om avtagande smittspridning, så vi får hoppas att detta är ett gott omen. 

Julen och 2022 står inför dörren och vi från Svenska Turistbussföretagen vill tacka Dig för i år samt önska Dig och De Dina, 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

Svenska Turistbussföretagen 

Kjell Peterson Ordförande