Medlemsbrev februari 2022

Medlemsbrev 2022-02-06

Bäste medlem,

Återigen börjar vi nu se en ända på pandemi-restriktionerna. Denna gång hoppas jag verkligen att vi får fortsätta utan nya mutationer och därmed en stillastående bransch. Kan bara hålla tummarna!

Det nya året har, för vår del, inletts med en stor irritation över det nya omställningsstödet. Denna fokusering på täckningsbidrag är mer utformat för tillverkningsindustrin än för oss små- och medelstora serviceföretag.
Vi har uppmärksammat vår nye Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson om problemen. Glädjande nog har han reagerat på våra invändningar och vill nu träffa oss, inom kort, för en dialog.

Förra årets succé med Buss- och Resemarknaden kommer att upprepas i är. Boka redan nu den 18 augusti för årets upplaga, som går av stapeln i Jönköping, Elmia. Preliminärt har vi bokat Scandic hotell. Dagen ägnas åt utställningar, dialog med kollegor, leverantörer och kanske seminarier.
Under kvällen blir det som vanligt åt middag med mingel. Inbjudan kommer inom kort.
Dagen efter den 19:e sker årets upplaga av Bussgolfen.
Hur skall vi få fler att använda sig av våra Turistbuss- och Resetjänster? En fråga vi diskuterat i styrelsen under senare tid. Vi måste marknadsföra oss bättre! Därför har vi inlett ett samarbete med YRGO, Högre Yrkesutbildning, med Marlene Axelson Pulis i spetsen, som fått i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan för föreningen. Planen skall förhoppningsvis ge oss nya idéer och förslag till att göra föreningen och våra medlemmar mer kända och attraktiva. Planen kommer att presenteras under året.
Även Europa öppnar upp. Vi har redan haft ytterligare ett EACT möte om hur vi skall agera i framtiden med våra prioriteringar. Börjar således bli dags att tackla EU:s knepiga bussregler som hindrar affärsmöjligheterna. Glädjande nog lyssnar EU till våra ansträngningar. Nu får vi se vad som kommer fram efter de konsultationer som sker med oss branschföreträdare i Europa, som vi svarat på. Det finns fortfarande dock chans för Dig att direkt skicka Dina synpunkter till konsultationen via EU survey. Deadlinen är den 15de februari och enkäten har blivit översatt till alla officiella EU språk, inklusive svenska. Här är länken till konsultationen: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Driving-and-rest-times-for-bus-and-coach-drivers

Parlamentet (EP) har börjat sina sessioner igen. De har en nyckelroll för oss när vi talar om framför allt, kör- och vilotider, men även en del andra regler. Vi har
även andra frågor som vi kommer att driva, cabotaget, chaufförsbristen, miljöregler, m.fl. Tyvärr avled hastigt vår bästa kontakt i Parlamentet, Talmannen David Sassoli, vilket gör att vi får hitta nya positiva parlamentariker.

Nu hoppas vi på att marknaden öppnar sig så att vi åter kan börja fylla orderböckerna!!

Lycka till!

Bästa hälsningar,
Svenska Turistbussföretagen

Kjell Peterson
Ordförande