Medlemsbrev maj 2022

Medlemsbrev 2022-05-08

Bäste medlem,

Nu är det klart! Förra årets succé med Buss- och Resemarknaden kommer att upprepas i år, den 18 augusti i Husqvarna Garden Arena (eller HV71 Arena som den hette tidigare) i Jönköping. Denna gång blir eventet en heldag, men med massa spännande utställare och besökare. Busstillverkarna har redan aviserat sin stora närvaro, som gör att vi kanske t.o.m. måste begränsa antalet utställda bussar av dessa!
Kvällen ägnas sedan åt middag och mingel i Arenan.
Dagen efter, den 19 augusti, arrangeras den återkommande Bussgolfen på en Jönköpingsbana.

Klicka här för att få all information om årets Buss- och Resemarknad.
Se till att redan nu boka plats och hotellrum!!

Tisdagen den 3 maj avhölls föreningens årsmöte, denna gång med RK Travel Group som värd.
Fredrik Helgesson höll mötessleven(!) med en effektiv och fast hand.
Året 2021 har varit framgångsrikt såväl ekonomiskt som medlemsmässigt, trots de pandemiska effekterna.
Styrelsen omvaldes men förstärktes med två mycket kvalificerade kvinnor, Lovisa Isaksson Nottemark, Vetlanda (f.d. Evobuss,) och Marlene Axelson Pulls, Yrgo, Göteborg.
En av föreningens grundare Erland Olsson, som hade avböjt omval, blev utsedd till Hedersledamot i föreningen. Tack Erland !
Hjärtligt tack även till vår kompetenta styrelse för sitt ideella arbete!!
Styrelsen hade ex.vis. under året inte mindre än åtta styrelsemöten!

Under årsmötet höll Jan Wedin, från Projekt 46, en intressant föreläsning om hur vi kunde förbättra vår digitala synlighet. (föredraget finns på vår hemsida).

Den optimism som jag skrev om i förra medlemsbrevet ser ut att hålla i sig, trots det hemska som händer i Ukraina.
Men ingenting gott utan att det för med sig någonting annat i hasorna.
Inflationen och priserna på våra insatsvaror stiger tyvärr till alltför höga nivåer.
Som Du vet har vi bearbetat Näringsdepartementet och fått en viss marginell respons, dock långt ifrån tillräckligt. Har just kommit hem från Tyskland (mer om det längre fram) där bussbranschen fått direkt riktade stöd till sin näring.
Det skulle även vi behöva!

April har varit en hektisk månad för mig med internationella besök på såväl RDA Expo i Köln, EACT möte, samt möten med EU-Kommissionen i Bryssel.

Att optimismen sprider sig visade inte minst besöket på tyska RDA Travel Expo i Köln. Man hade förväntat 180 utställare, det blev 250! Man hade förväntat 800 besökare det kom 1200!

Vad som speciellt slog mig denna gång var det stora antalet flodkryssningsarrangörer, med intressanta upplägg. Vid mina samtal med dessa påpekade de att resan oftast börjar och slutar med en bussresa, ofta från andra europeiska länder (Tips! De vill gärna ha fler från Sverige!).
EACT mötet visade att europeiska turistbussföretag har upplevt samma problem som vi upplevt. Tyvärr verkar det som antalet företag i branschen har reducerats under denna tid.
EACT fortsätter att arbeta för den europeiska turistbussnäringens bästa och kommer att koncentrera sina resurser på de viktigaste frågorna som berör branschen.

Den viktigaste branschfrågan just nu, mobilitetspaketet, diskuterade jag under dagarna två, med EU-Kommissionens representanter i Bryssel.
Frågan gäller i hög grad kör- och vilotider som är under utredning av dem.
Vi hävdar ex.vis den stora betydelsen av att 12 dagars regeln även skall gälla nationella transporter, att vilotiderna skall bli mer flexibla, frågan om multibemanning, waybills, trafiksäkerhet m.fl.
Man kan sammanfatta diskussionerna med att EU-Kommissionen och vi står på samma sida när det gäller flera av förslagen, men att frågan slutligen avgörs i en förhandling mellan Europa Parlamentet och EU:s Ministerråd (resp. lands ansvarige minister).
Ytterligare en viktig motpart ser ut att vara fackföreningsrörelsen, med en stark lobbyorganisation, som oftast inte vill göra några ändringar vad gäller arbetstider- och förhållanden. Min uppfattning är dock att de är väldigt inriktade på förhållandena för lastbilschaufförer och har lite kunskap om turistbussarna.
Har Du fackföreningskontakter, påverka dem!
Nu har EU:s beslut blivit försenat fyra månader p.g.a. pandemin, men vi håller dock grytan kokande med ytterligare möten i slutet av augusti.

Hoppas att få se Dig under marknadsdagen i Jönköping!

Lycka till!

Bästa hälsningar,

Svenska Turistbussföretagen

Kjell Peterson

Ordförande