Medlemsbrev september 2022

Medlemsbrev 2022-09-04
 
 
Hej bästa medlem,
 
Våra aktiviteter börjar återgå till det normala, som rådde innan Covid epidemin.
Men det betyder inte att utmaningarna har försvunnit, tvärtom.
Bränslepriserna har ju rusat till hemska nivåer. Elkostnaderna skenar. Inflationen ökar. Chaufförsbristen är besvärande.
Tyvärr verkar det som att bränsle- och elkostnader fortsätter på dagens höga nivå.
Kriget i Ukraina måste nog få ett slut innan priserna vänder neråt.
Vi försöker bearbeta myndigheter med olika förslag på stöd för att underlätta våra verksamheter. Vi får se hur en ny regering kommer att agera.
Ett annat akut problem som Ni medlemmar hör av Er om är chaufförsbristen.
Våra förare är till övervägande delen äldre och vi behöver ett tillskott av yngre.
Tyvärr är åldersgränsen till turistbusschaufför 24 år alldeles för hög. Många unga har inte tid att vänta i sitt beslut om yrkesval, utan väljer andra yrken. Vi måste få ner åldern!
Vi kommer att satsa mycket på den nya regeringen att förändra åldersgränsen, men även på att få ner kostnaden för själva utbildningen.
 
Årets Buss- och Resemarknad i Jönköping blev om inte en succé så i alla fall en framgång.
Vi har fått både ris och ros för mässan.
Ros för att antalet utställare blev c:a 40 stycken med många mycket bra erbjudanden.
Många av utställarna var nöjda med resultaten. Den avslutande mingelmiddagen fick högsta betyg av de nästan 200 deltagarna.
Ris för besökarantalet, som blev c:a 100 stycken. Några var missnöjda med sina resultat av mässan.
Vi tar åt oss av alla synpunkter och genomför nu en analys över resultaten.
Ligger mässan vid fel tidpunkt (Bl.a. kollision med skolstarten eller semestrar)? Är platsen fel vald? Flera av våra medlemmar är små och har inte möjligheter att besöka mässan i brist på chaufförer? Var marknadsföringen undermålig? Missade utställare att själva bjuda in kunder? Saknades dragplåster? Händer det för lite nytt i branschen? Är samarbetet med Bussgolfen en fördel?
Hör gärna av Dig vad Du tycker!
 
På det Europeiska planet är allt försenat p.g.a. av såväl Covid som kriget i Ukraina.
Det gör att frågan om 12 dagars regeln och kör- och vilotider först kommer att behandlas nästa år.
På hemmaplan kommer vi dock att bearbeta riksdagens nya transportutskott, när detta är utsett, efter valet.
 
Bästa hälsningar,
 
Kjell Peterson
Ordförande