Medlemsbrev oktober 2022

Hej bästa medlem,
 
Våra medlemsföretag rapporterar om bra beläggning, men att chaufförsbristen sätter käppar i hjulen för verksamheterna.
Bränslepriser, elkostnader och inflation är fortfarande problematiska. Det pågående kriget i Ukraina lägger även det en viss sordin på tillvaron.
Vår förhoppning nu är att den nya regeringens ambitioner om att få ned kostnaderna kommer att ge resultat.
På tal om den nya regeringen har vi nu, förutom nya ministrar, även fått nya ledamöter i riksdagens olika utskott. Glädjande nog har vi i ”vårt” utskott, transportutskottet, en del medlemmar som förstår vår branschs utmaningar.
Vi finner det angeläget att få till stånd lösningar på chaufförsbristen. Sänk körkortsåldern från 24 år och satsa på sänkta kostnader för YKB utbildningen.
Lita på att utskottets medlemmar kommer att uppvaktas flitigt från oss den närmaste tiden för att finna lösningar till våra problem!
 
I mitt förra medlemsbrev skrev jag att vi fick både ris- och ros för årets Buss- och Resemarknad i Jönköping. Styrelsen har därför låtit genomföra en utvärdering/analys av vad besökare, utställare och många som inte deltog tyckte om mässan.
 
Man kan konstatera att en majoritet av utställarna, 70%, gav mässan 3 – 4 på en 5 gradig skala. 66% av besökarna gav mässan samma poäng, 3 – 4 på en 5 gradig skala.
85% av utställare och besökare är intresserade av att närvara även 2023.
Mingelkvällen fick högsta betyg.
De som inte deltog hänvisade 50% till fel tidpunkt. Beträffande marknadsföringen innan mässan fick föreningens aktiviteter godkänt. 70% av utställarna hade genomfört egna marknadsföringsaktiviteter med resterande 30% inte gjort någonting.
En mängd synpunkter och tips kom in som styrelsen nu tar till sig för att förbättra mässan till nästa år.
Helt klart är att tidpunkten för mässan inte varit optimal. Styrelsen studerar därför vilken period som skulle vara lämplig 2023. Vi återkommer om detta. Hela analysen kommer att presenteras på vårt årsmöte till våren.
 
Vid vårt senaste styrelsemöte den 11 oktober fick vi en presentation av ett potentiellt lojalitetsprogram för våra medlemmar. En kommitté skall studera idén närmare.
 
På Europa fronten har det varit få nyheter. Dock genomfördes Europas största bussmässa FIAA, den 18 – 21 oktober i Madrid. Mässan var en ren bussmässa där busstillverkare och leverantörer visade upp sig.
Ingen resemarknad.
Mässan gick i el- och gasdriftens tecken med ett fåtal nyheter. Största händelsen på mässan var valet av ”European Minibus of the year 2023”. Segrare blev Car-Bus.net´s Shaula modell, som är byggd på Mercedes-Benz Sprinter chassi.
 
 
Bästa hälsningar,
 
Kjell Peterson
Ordförande