Drivmedelsrabatt på OKQ8 och IDS

Nu blir det ännu mer lönsamt att vara medlem i Svenska Turistbussföretagen!

Vi har slutit ett mycket fördelaktigt avtal med OKQ8 och IDS, som finns på 700 + 60 stationer runt om i Sverige.