Medlemsbrev november

Hej bästa medlem,

Buss- och Resemarknaden i Ullared blev en veritabel succé.
Läget, tidpunkten, seminarier och marknadsföringen gjorde att 22 utställare och ett 150-tal besökare kom till Gekås Eventhall den 14 november.
Utställarna var nöjda och besökarna likaså, vilket naturligtvis är det viktigaste.
Förutom diskussioner mellan kunder och leverantörer var flera andra viktiga branschfrågor aktuella.

Ett av seminarierna med Transportstyrelsens 3 representanter (!) behandlade aktuella branschfrågor. En av dessa frågor som vi arbetat intensivt berördes, förslaget om ändrade kör- och vilotider.  Glädjande antogs förslaget 2 dagar senare av Europaparlamentets kommitté för transport och turism, TRAN. Senare i december ska transportutskottets förslag röstas om i Parlamentets generalförsamling, för att i februari nästa år förhoppningsvis kunna implementeras 2024.
En annan fråga som tilldrog sig stort intresse är införandet av de nya smarta färdskrivarna. Många klarläggande frågor dryftades.           

Buss & Resemarknad 2023, seminarium

 Även färjerederiernas framtidsplaner diskuterades under Göran Grells sakkunniga ledning. Göran berättade dessutom om att hotellpriserna runt om i Europa rusar och att hotellens intresse för gruppresor är mer ansträngda.

Nästa års Buss- och Resemarknad sker vid ungefär samma tidpunkt, runt v:a 46, antingen i Kosta eller åter i Ullared. Vad tycker Du?

Nu fram till jul väntar ett intensivt arbete för våra medlemmar med bl.a. julmarknadsresor till många destinationer runt om i Europa. Förhoppningsvis kommer dessa att arrangeras utan alltför stora problem trots den akuta chaufförsbrist branschen lider av.

Just chaufförsbristen är nu nästa fråga som vi måste försöka komma tillrätta med. Vi har redan tagit upp frågan med EU Kommissionen, då det inledningsvis är en EU fråga om åldersgränser. Vi tycker dock att man ser en ökad förståelse för våra problem. Dock kommer det att ta tid.

Nu kör vi!

Bästa hälsningar,

Kjell Peterson
Ordförande