Medlemsbrev december

2023-12-14

Hej bästa medlem,

Strax är det dags att vända blad till ett nytt år 2024.
Men innan dess är det dags att summera 2023. Blev det ett lyft som vi tänkt oss efter pandemin?

Ja, första kan vi konstatera att efter pandemin, så växte optimismen och vi såg en tydlig uppgång under en kort tid. Sedan kom kriget i Ukraina, inflationen, bränslepriserna och de höjda räntorna, som fick våra resenärer att hålla i plånboken. Ett resultat blev att evenemangen fick mindre publik, vilket slår mot dess ekonomi, som ger färre körningar, där bilkörning i stället ökade som i sin tur riskerar trafikproblem. Shoppingresorna blev färre. Konkurrensen om billigare utlandsresor ökade.
Dessa utmaningar kvarstår men under andra halvåret har optimismen åter börjat spira, med hopp om sänkt inflation och räntor, och vi ser en klar uppgång i affärerna.
Detta bekräftades inte minst vid årets lyckade Buss- och Resemarknad i Ullared.
Vi hade rekordmånga besökare till glädje för våra ambitiösa utställare, som spred ljus och beställningar kring sig. Många är de som hört av sig med beröm och positiva signaler om mässan och framtiden.
Året har också bjudit på lyckade ansträngningar i vårt EU arbete med att förbättra regelverket för kör- och vilotider.
Men inför 2024 är det bara positiva signaler vi hör? Inte riktigt!
Vi står inför enorma utmaningar för hela branschen med vår brist på chaufförer. Inte nog med bristen, även åldersstrukturen på dagens chaufförer är alldeles för hög.
Här kommer vi att lägga mycket resurser under året på att få en förändring till stånd.
Våra politiker måste förstå problemen och agera därefter. Utbildningen måste förändras, ingångsåldern måste ner, statusen för yrket måste höjas är några av utmaningarna.
Nu dyker ytterligare ett politikerproblem upp, att införa miljözoner i städer som hindrar turistbussarna att köra till hotell, restauranger, teatrar och turistmål. En farsot som kan äventyra hela branschen.
I takt med att de stora bussjättarna tar alltmer av affärerna, i många fall till ifrågasatta kalkyler, behöver vi även skärpa oss. De mindre företagen får allt svårare att konkurrera.
Är det kanske dags att vi börjar försöka samarbeta mera? Vi har redan sett ett par lyckade exempel på detta, bl.a. mellan Resemakar´n och Vikingbuss. Kanske kan vi från föreningen hjälpa till?

Under året kommer en hel del aktiviteter att ske. Först ut är branschträffen RK:s Tur den 21/3. Tidigare samma dag hålls som vanligt Svenska Turistbussföretagens årsmöte.
Buss- och Resemarknaden 2024 kommer att hållas vid ungefär samma tidpunkt vecka 46.
Notera dessa i Din almanacka!
Nu fram till jul väntar ett intensivt arbete för våra medlemmar med bl.a. julmarknadsresor till många destinationer runt om i Europa. Förhoppningsvis kommer dessa att arrangeras utan alltför stora problem trots den akuta chaufförsbrist branschen lider av.

Lycka till! Nu kör vi!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Bästa hälsningar,

Kjell Peterson
Ordförande