Medlemsbrev maj 2024

Medlemsbrev 2024-05-23

Hej,

I dessa tider av sol och värme kan vi konstatera att även beläggningen i vår bransch värmer. Många av våra medlemmar rapporterar rekordhöga omsättningar, som ser ut att fortsätta.

Idag träder de nya reglerna för kör- och vilotidslagen i kraft. Regler som vi kämpat för länge att få införda.
Observera kravet för att få använda sig av de nya reglerna är att föraren har med sig ett färdblad som styrker att resan är just beställningstrafik. Färdbladet kan vara i pappersformat eller i elektronisk form. Föraren ska vid en vägkontroll kunna visa upp färdblad för den pågående resan, och även tidigare resor där de nya reglerna använts under de senaste 28 dagarna.

Vi har tidigare rapporterat om vår anmälan till konkurrensverket om illojal konkurrens från Uddevalla Omnibuss. Anmälan, som först lades till handlingarna, har nu fått förnyad aktualitet. Konkurrensverket har nämligen beslutat att åter ta upp frågan. Vi återkommer.

Vi vill även påminna er om att årets stora händelse närmar sig. Den 8 oktober är det dags för Buss- och Resemarknaden i Ullared. Varför inte boka in en bussresa dit samtidigt! Programmet kommer att presenteras inom kort. Vi ser fram emot att träffa er där!

Årets verksamhetsplan, som presenterades på årsmötet, kommer bl.a. att innebära en uppföljning av våra, än så länge, positiva ansträngningar inom EU, att få ner ingångsåldern för chaufförer.
Vi kommer även att undersöka fler möjligheter till medlemsrabatter från våra leverantörer. Vi vill öka vår kollegiala samvaro genom någon gemensam föreningsresa
Att ta tillvara turistbussbranschen intressen innebär mängder av utmaningar framöver, miljöpålagorna, nya färdskrivarna, avgifter vid utlandskörningar, m.fl.
Alltså mycket på gång!

Är Du på gång att beställa nya färdskrivare? Om vi är flera som står i begrepp att köpa kan vi kanske få ner priset. Hör i så fall av Dig!

Sist men inte minst. Vår verksamhet bygger delvis på ideellt arbete i styrelsen. Vi har inte höjt vår medlemsavgift under de senaste 10 åren.
Men flera av våra medlemmar har trots det missat betalningen av en eller annan anledning. Vi uppskattar om Du även framledes fortsätter som betalande medlem.

Bli inte förvånad när Du får 2 fakturor. Vid årsmöte för 3 år sedan bestämdes att förutom vår ideella förening även bilda ett AB, p.g.a. momstekniska skäl
Det betyder att den ideella föreningen debiterar 500 kr och AB debiterar 5.000 kr + moms. Lycka till!

Om ni har några frågor eller behöver mer information, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för en framgångsrik bransch.

Nu kör vi!
Bästa hälsningar.
Kjell Peterson Ordförande