Tillväxt och fler anställda hos svenska bussresearrangörer redovisningsår 2013

Äntligen vänder det för de svenska bussresearrangörerna och en gynnsam utveckling kan noteras. Efter 15 års stagnation med 30.000 förlorade jobb var branschen år 2010 nära att slås ut. Året därpå bildade ett 70-tal branschföretag Sveriges Bussresearrangörer (SB) med syfte att vända trenden.
– Vi är glada över att branschen nu visar positiva siffror. Förhoppningsvis har vår förening bidragit till detta, säger Toni Schönfelder, SB:s ordförande.
UC och PwC utvärderar varje år branschen bussresearrangörer. Resultaten för 2013 visar följande.

Medianbolaget hade en omsättning på drygt 12 MSEK.
Rörelsevinst före avskrivningar 1,4 MSEK.
Utvecklingen svagt positiv med en omsättningsökning på 1,8% till 3.440 MSEK.
Förbättrad rörelsevinstmarginal till 13 % (12 %).
Antalet anställda ökat med 0,5 %.
– Siffrorna för år 2014 ser ut att bli ännu bättre, uppger Schönfelder.

SB prioriterar att få bort en rad lagar och regler inte bara i Sverige utan även runt om i Europa. SB:s medlemmar skall vara arrangörer och inte administrera olika länders byråkratiska hinder. Bl a Danmark har kommit med olika regler som gör det svårare att resa dit eller genom landet. En annan viktig fråga är att få stopp på de stora utlandsägda bussföretagen som dumpar den svenska marknaden (kollektivtrafik), vilket drabbar de svenska småföretagen. Deras förluster täcks upp av de tyska och franska statligt ägda järnvägsföretagen. Inkommande bussturism har stor utvecklingspotential. Trafiken till Skandinavien (Sverige, Danmark och Norge) har näst intill havererat. Tidigare med färre hinder och regler var siffrorna avsevärt bättre. Ländernas 10 i topp dit flest reser med turistbuss från centrala Europa.

 

Land Milj resenärer Procent
Italien 0,81 15,3 %
Österrike 0,43 8,2 %
Frankrike 0,37 7,0 %
Polen 0,28 5,2 %
Kroatien 0,27 5,0 %
Tjeckien 0,26 4,9 %
Spanien 0,25 4,7 %
Skandinavien 0,16 3,0 %
UK 0,13 2,5 %
Ungern 0,09 1,7 %

 

FAKTA bussresearrangörerna i Europa

28,8 Mrd Euro= 270 miljarder SEK omsätter bussresearrangörerna i länder med EACT medlemmar
1,55 Miljoner arbetar i turistbranschen som direkt berörd av bussresearrangörerna
7,5 miljoner arbetsplatser som genereras av bussresearrangörerna
65.000 bussföretag
1,1 miljoner kvinnliga bussförare
679.066 bussar i länder med EACT-medlemmar
Varav 248.897 är turistbussar (Sverige 2.600)
Källa: European Commission: Study of passenger transport by coach samt EU Europeiska Kommissionen