Resultat 2014 för Sveriges Bussresearrangörer

En omsättningsökning från 2013 till 2014 med 19% den högsta detta århundrade

Median bolaget hade rörelse intäkter på 11,8 MSEK
Median bolagets rörelsevinst före avskrivningar var 1,1MSEK
Median bolaget hade 7 anställda
Utvecklingen för branschen totalt är positiv med en ökning av rörelse intäkter från 3943 MSEK till 4390 MSEK
Totalt har branschen en positiv resultat utveckling från 481 MSEK till 573 MSEK

55 bussresearrangörer har ranking 5 vilket är motsvarande trippel AAA det är 4 fler än året 2013