Visade resultat för 2016

Medianbolaget hade rörelseintäkter på 11,6 MSEK
Medianbolagets rörelsevinst före avskrivningar var 1,1 MSEK
Medianbolaget hade 7 anställda
Utvecklingen för branschen totalt är positiv med en ökning av rörelseintäkter från 4 756 MSEK till 4 873 MSEK
Totalt har branschen en positiv resultatutveckling (före avskrivningar) från 653 MSEK till 716 MSEK