Visade resultat för 2016

Medianbolaget hade rörelseintäkter på 11,6 MSEK
Medianbolagets rörelsevinst före avskrivningar var 1,1 MSEK
Medianbolaget hade 7 anställda
Utvecklingen för branschen totalt är positiv med en ökning av rörelseintäkter från 4 756 MSEK till 4 873 MSEK
Totalt har branschen en positiv resultatutveckling (före avskrivningar) från 653 MSEK till 716 MSEK

Karta över mässområdet

Formulär

Bokning för besökare

Tack vare ett fantastiskt erbjudande från HV71 kan vi nu erbjuda dig att deltaga i hela programmet för endast 250 kr vilket inkluderar entré, hela programmet och avslutningen med mingel & buffé.
OBS! En besökare får inte sälja, visa produkter eller på annat vis tillhandahålla några erbjudanden. Det är endast tillåtet för Utställare.

Formulär

Bokning av Utställare


Ange antal biljetter till Kvällsarrangemanget med underhållning och mingelbuffé 250 kr/person (inkl. moms):


Ni kan naturligtvis även köpa biljetter och bjuda in kunder på detta evenemang. Ange antal "Kundbiljetter" till kvällsarrangemanget:


Monter för Utställare inomhus

Utställare utomhus

Ange längd på respektive buss samt om den skall vara tillgänglig för provkörning.