Branschstatistik

Branschens utveckling 2015-2016 (UC)

Utveckling 2015-2016 (UC)

Januari 2016

Positiv utveckling för Sveriges Bussresearrangörer
Underlag framtagen av UC och reviderat av PwC
Siffrorna avser 141 kvarvarande bussresearrangörer som finns i Sverige, avser inga linjetrafikföretag (kollektivtrafiken)

Resultat 2014 för Sveriges Bussresearrangörer
En omsättningsökning från 2013 till 2014 med 19% den högsta detta århundrade

Median bolaget hade rörelse intäkter på 11,8 MSEK
Median bolagets rörelsevinst före avskrivningar var 1,1MSEK
Median bolaget hade 7 anställda
Utvecklingen för branschen totalt är positiv med en ökning av rörelse intäkter från 3943 MSEK till 4390 MSEK
Totalt har branschen en positiv resultat utveckling från 481 MSEK till 573 MSEK

55 bussresearrangörer har ranking 5 vilket är motsvarande trippel AAA det är 4 fler än året 2013

Januari 2015

 • Fakta uppgifter; Sveriges Bussresearrangörer fakta och därefter Europas Bussresearrangörer.
 • Följd av en sammanställning som visar bussresearrangörernas ekonomiska betydelse för hela turistnäringen
 • Sist tidigare års redovisning för svenska bussresearrangörerna

Tillväxt och fler anställda hos svenska bussresearrangörer redovisningsår 2013

Äntligen vänder det för de svenska bussresearrangörerna och en gynnsam utveckling kan noteras. Efter 15 års stagnation med 30.000 förlorade jobb var branschen år 2010 nära att slås ut. Året därpå bildade ett 70-tal branschföretag Sveriges Bussresearrangörer (SB) med syfte att vända trenden. 
- Vi är glada över att branschen nu visar positiva siffror. Förhoppningsvis har vår förening bidragit till detta, säger Toni Schönfelder, SB:s ordförande. 
UC och PwC utvärderar varje år branschen bussresearrangörer. Resultaten för 2013 visar följande.

 1. Medianbolaget hade en omsättning på drygt 12 MSEK.
 2. Rörelsevinst före avskrivningar 1,4 MSEK.
 3. Utvecklingen svagt positiv med en omsättningsökning på 1,8% till 3.440 MSEK.
 4. Förbättrad rörelsevinstmarginal till 13 % (12 %).
 5. Antalet anställda ökat med 0,5 %.

- Siffrorna för år 2014 ser ut att bli ännu bättre, uppger Schönfelder. 

SB prioriterar att få bort en rad lagar och regler inte bara i Sverige utan även runt om i Europa. SB:s medlemmar skall vara arrangörer och inte administrera olika länders byråkratiska hinder. Bl a Danmark har kommit med olika regler som gör det svårare att resa dit eller genom landet. En annan viktig fråga är att få stopp på de stora utlandsägda bussföretagen som dumpar den svenska marknaden (kollektivtrafik), vilket drabbar de svenska småföretagen. Deras förluster täcks upp av de tyska och franska statligt ägda järnvägsföretagen. Inkommande bussturism har stor utvecklingspotential. Trafiken till Skandinavien (Sverige, Danmark och Norge) har näst intill havererat. Tidigare med färre hinder och regler var siffrorna avsevärt bättre. Ländernas 10 i topp dit flest reser med turistbuss från centrala Europa
 

Land Milj resenärer Procent
Italien 0,81 15,3 %
Österrike 0,43 8,2 %
Frankrike 0,37 7,0 %
Polen 0,28 5,2 %
Kroatien 0,27 5,0 %
Tjeckien 0,26 4,9 %
Spanien 0,25 4,7 %
Skandinavien 0,16 3,0 %
UK 0,13 2,5 %
Ungern 0,09 1,7 %


FAKTA bussresearrangörerna i Europa

 • 28,8 Mrd Euro= 270 miljarder SEK omsätter bussresearrangörerna i länder med EACT medlemmar
 • 1,55 Miljoner arbetar i turistbranschen som direktär berörd av bussresearrangörerna
 • 7,5 miljoner arbetsplatser som genereras av bussresearrangörerna
 • 65.000 bussföretag
 • 1,1 miljoner kvinnliga bussförare
 • 679.066 bussar i länder med EACT-medlemmar
 • Varav 248.897 är turistbussar (Sverige 2.600)

Källa: European Commission: Study of passenger transport by coach samt EU Europeiska Kommissionen 
 


 Framtagen av Soliditet / Justistia

Hela branschen (154  företag) 2011

Fakta Undre kvartil Median Övre kvartil Total
Sales net, TSEK 5100 10968 22879 3399000
Change of net sales, % -13 1 11  
Saleries and remunations, TSEK 779 2275 4603 763000
Operating income, TSEK 19 515 1258 171000
Operating margin, % 0,4 4,1 8,8 5,0
Total assets, TSEK 2872 9018 19175 2778000
Adjusted equity (TSEK) 673 2043 5630 853000
Equity ratio, % 18 28 44 31
Sales net by employee, TSEK 1039 1302 1988  
Staff cost by employee, TSEK 301 381 419  
Number of employees 3 8 15 2642


Coach suppliers 27 dec 2012 statistik och resegarantier


 Framtagen av Soliditet / Justistia

Hela branschen (147 företag) 2010

Fakta Undre kvartil Median Övre kvartil Total
Antal anställda 3 st 8 st 15 st 2 540 st
Löner o ersättning 737 tkr 2 143 tkr 4 520 tkr 722 mkr
Nettoomsättning 5 891 tkr 11 224 tkr 21 818 tkr 3 314 mkr
Rörelseresultat 45 tkr 499 tkr 1 373 tkr 177 mkr
Res efter finansiella poster -18 tkr 364 tkr 1 108 tkr 150 mkr
Summa tillgångar 2 967 tkr 9 249 tkr 19 886 tkr 2 627 mkr
Justerat eget kapital 765 tkr 2 106 tkr 5 607 tkr 844 mkr
Avkastning på totalt kapital 1 % 6 % 11 %  
Rörelsemarginal 1 % 4 % 9 %  
Nettoomsättning/anställd 1 012 tkr 1 301 tkr 2 108 tkr  
Arbetskostnad/anställd 307 tkr 366 tkr 416 tkr  
Soliditet 19 % 30 % 44 %  
Kassalikviditet 66 % 106 % 167 %  
Förändring av nettoomsättning -6 % 3 % 14 %  


Coach suppliers 20 feb 2012 statistik och resegarantier

 

En slumrande tillgång som svensk turistnäring missat, nya generationens chefer saknar tillräcklig med kunskap?

Detta är ett första underlag, vi saknar tyvärr konkreta kvalitetssäkrade underlag från Sverige. I nedanstående TOTALA antal turistbussar ingår sålunda endast antalet svenska registrerade 
Turistbussar, som är 2961 och utgör 21.23% av totala antalet bussar i Sverige men i övrigt saknar vi siffor, men vi har anledning med de frivilliga uppgifter vi har, att bussresearrangörerna
i princip andelsmässig har motsvarande betydelse för den svenska besöksnäringen.

Orimlig svensk resegaranti som strider mot EU lagen om lika konkurrens

Sveriges Bussresearrangörer ställer resegarantier mellan 80 – 120 miljoner sek årligen beroende på säsong, hanteringen är besvärlig och oacceptabel och speciellt med hänsyn till att under 20 år har det förekommit en enda konkurs där det utbetalades 18.000 sek, konkursen var orsakat av att en flygresearrangör med eget flyg gick i konkurs. 
Detta bedömdes från berörd myndighet inte vara ett ansvar hos flygarrangören utan bussresearrangören då han hade med gruppen en egen reseledare. 
Vi kräver ändring på denna stelbenthet och föreslår nedanstående.

För researrangemang i Sverige 50.000 i garanti (kalenderår) oaktat antal researrangemang, detta skall omfatta även resor med kortkryssning som utgår från svensk hamn. (Rederierna har egna ställda resegarantier)
För researrangemang inom Norden och Baltikum 100.000 i garanti (kalenderår) oaktat antal researrangemang
För resor utanför Norden 100.000 – 500.000 i garanti (kalenderår) beroende omfattning av antal resor.
För researrangemang i kombination flyg / turistbuss nuvarande resegaranti tillämpning fram till att EU kommer med ett nytt direktiv.

Svenska bussresearrangörer är kraftigt missgynnade i förhållande till övriga länder i EU, inget land tillämpar motsvarande orimlig hantering, något som orsakat att 
många svenska bussresearrangörer upphört med sin verksamhet, därmed har vi en nedgående spiral i antalet sålda turistbussar, mindre antal resenärer, färre företag mindre
inkomster för hotellen restauranger, nöjesindustrin, något hela besöksnäringen fått känna av. Problemet är bara att det smyger sig på, sakta år efter år varför få lagt märke till förödelsen.
Vad är det som skall få svensk besöksnäring att förstå tillväxtpotentialen? Man kan inte skylla på att ändra man resegarantien för bussresearrangörer så måste man ändra för hela branschen.

Det är få branscher som kan öka betydlig utan bidrag av skattepengar, var finns denna insikt? Kanske nedanstående siffor ger dig en uppfattning vad som kan 
göras i Sverige om man bara vill och inte enbart ser till egen intressen.

Enbart pensionsavgångar inom 5 år kräver ca 2000 nya turistbussförare, förutsatt att vi ändra på resegarantin kommer bussresearrangörerna öka sin verksamhet som 
kräver minst lika många ytterliga tusentals turistbussförare, det krävs en kvalificerat utbildning av minst 4000 nya förare.

Bifoga också ett underlag (bifogad fil) som våra vänner i UK har tagit fram och som skall bli mall för samtliga bussresearrangörer EU länderna

Siffror framtagna av EACT www.eact.travel för Europa  (siffrorna är kvalitetssäkrade och omfattar endast 4 länder som är medlemmar i EACT då resterande liksom i Sverige saknar säkerställda siffror)

Companies and employees

Number of coach companies 4,400
Number of coaches 41,410 (inkl Sveriges 2961 turistbussar)
Employees in coach companies 144,000
Number of coach drivers 95,074

Economic Factor Bus

Coach holidays 1.4 billion €   ca 13,7 miljarder sek

Number of jobs directly depending upon the coach holiday sector 220,000

Gross turnover from coach tourism
(including turnover from hotel accommodation, food & beverages) 10.5 billion € ca 10 miljarder sek
Turnover in bus transport ( Beställningstrafik) 6.6 billion € ca 60 miljarder sek

Såvitt vi kan bedöma har vi i Sverige mer eller mindre samma trend och finns stor tillväxtpotential 
Bussresearrangörerna har inga bidrag i något EU land – det handlar om innovativa företagare som lever på egen intjäning.


German coach tourism market volume:

Coach holidays (over 5 days) 5.8 million
Short holidays by coach (2 to 4 days) 12 -15 million
Other coach trips (day trips, excursions) 70 million
Combined holidays including coach transport 19.4 million

German coach holidaymakers:

60 years and over 58.3 %
14 to 29 years 17.3 %
Average age 57 years

Distribution of Germans’ coach holiday destinations:

Coach holidays (over 5 days) in Germany 33.2 %
Coach holidays (over 5 days) abroad 66.8 %

Sources: 
German Federal Office for Statistics, German Federal Employment Agency, German Transport Association, European Commission, Travel Analysis2011, 3rd RDA Membership Analysis, dwif Coach Tourism Survey, 
RDA calculations.

 


Bus market in Europe

Detta är siffor för lokal och regional trafik inom EU, bifoga dessa siffror för att förhindra sammanblandning med Bussresearrangörerna i EU

Bus companies and employees

Number of bus companies 65.000
Number of jobs depending directly on the bus branch 1.55 million
Number of jobs depending directly and indirectly on the bus branch 7.5 million
Number of bus drivers 1.1 Million

Turn over for public transport 5.1 billion €
Vehicles: Number of public transport and holiday coaches 679,066
För denna bransch gäller att skattebetalarna bidrar med direkta bidrag ca 45-65% beroende på olika lander inom EU 
Source: European Commission data, Study of passenger transport by coach, June 2009. Further information may be obtained from the RDA Market Research Report 2012.

Svenska Turistbussföretagen är medlem i följande organisationer

Powered by Travelize